SEPTIEMBRE 2015

domingo, 17 de enero de 2016

CONVOCATORIAS:

 

135-15 Auxiliar Sanitari-a_Àrea Quirúrgica_Direcció Mèdica

134-15 Tècnic FPII_Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear_CDI

121-15 Oficial T. Administratiu-iva_G.Nòmines_Direcció RRHH

122-15 Aux Administratiu-iva_Consultes externes ICGON_ICGON

126-15 Cap d’Equip_Gestió d’Estocs_Direcció Serveis General

130-15 Tècnic-a de Farmàcia_Farmàcia_Direcció Mèdica

124-15 Infermer-a_Unitat Gestió de Clients_Extraccions_CDB

132-15 Llevador-a_Maternitat Sala de Parts_ICGON

123_15 Oficial 1a _Manteniment_Direcció Infraestructures

125-15 Documentalista_Documentació Clínica i Arxiu_Unitat d’Informàtica Mèdica

136_15 Auxiliar Sanitaris _Auxiliar Sanitaris Central_Direcció Infermeria

137_15 Aux Administratiu-iva_Assessoria Jurídica

127-15 Tècnic FPII_Microbiologias_CDB

128_15 Tècnic FPII_Anatomia Patològica_CDB

129-15 Tècnic FPII_Hemoterapia i Hemostasia_CDB

131-15 Tècnic FPII_Immunologia_CDB

Conv 133-15 Tècnic-a FPII_Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear_CDI

138-15 Aux Administratiu-iva_Àrea d’Urgències_Direcció Mèdica

Conv 133-15 Tècnic-a FPII_Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear_CDI

138-15 Aux Administratiu-iva_Àrea d’Urgències_Direcció Mèdica

 

RESOLUCIONES:

 

Resolució 40-15 _Auxiliar Administrativa _ICGON

Resolució 47-15 _Netejador-a_Serveis Generals

Resolució 49-15 _Netejador-a_Serveis Generals

Resolució 39-15 _Auxiliar Administrativa _ICGON

Resolució 130-15 Tècnic -a de Farmàcia_Direcció Mèdica

Resolucio_132·15

Resolucio_45·15

Resolucio_121·15

Resolucio_122·15

Comentarios cerrados.